ปลูกผมผู้หญิง ต่างจาก การสักไรผม อย่างไร?

ปลูกผมผู้หญิง จะได้ผลลัพธ์ไรผมจริงที่เป็นธรรมชาติ ต่างจาก การสักไรผม ที่เป็นการสักสีเป็นเส้นๆ เลียนแบบไรผม ทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ  และผลลัพธ์ระยะยาวจากการใช้สีที่ไม่ได้มาตรฐานในการสักไรผม จพทำให้รอยสักเปลี่ยนสี เห็นลายเส้นชัด  จำเป็นต้องเลเซอร์ลบรอยสัก ซึ่งการเลเซอร์ลบรอยสักหลายๆ ครั้ง มีโอกาสทำให้ลูกผมเล็กๆ หายไปอย่างถาวรได้
การสักไรผม

การสักไรผม เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือพิเศษทำให้เส้นผมถูกตัดออกจากโคนของเส้นผม โดยทั่วไปแล้วการสักไรผมใช้เครื่องมือที่มีจุดเจาะเข้าไปในหนังศีรษะ เพื่อทำให้เส้นผมหลุดออกจากโคน ซึ่งกระบวนการนี้ไม่สามารถทำให้เส้นผมขึ้นใหม่ได้

การปลูกผมผู้หญิง

การปลูกผมผู้หญิง เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคแพทย์ทำให้เส้นผมขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง โดยการปลูกผมผู้หญิงจะใช้เส้นผมจากบริเวณอื่นของหน้าผากหรือบริเวณที่ยังมีเส้นผมอยู่ และย้ายมาปลูกในบริเวณที่ขาดเส้นผม

ความแตกต่างระหว่างการสักไรผมและการปลูกผม

 • การสักไรผม: เส้นผมถูกตัดออกจากโคนและไม่สามารถขึ้นใหม่ได้
 • การปลูกผม: เส้นผมถูกย้ายมาปลูกในบริเวณที่ขาดเส้นผมและสามารถขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง

 

คำถามที่พบบ่อย

 1. การปลูกผมผู้หญิงต้องใช้เงินเท่าไร?
  คำตอบ: ราคาของการปลูกผมผู้หญิงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ของแพทย์ คุณภาพของเส้นผมที่ใช้ และบริเวณที่ต้องปลูก โดยราคาเริ่มต้นอาจอยู่ในช่วง 10,000-50,000 บาท
 2. การปลูกผมผู้หญิงมีผลข้างเคียงหรือไม่?
  คำตอบ: การปลูกผมผู้หญิงอาจมีผลข้างเคียงบางราย เช่น อาการบวม บริเวณที่ปลูกผมอาจมีรอยแดงชัดเจน หรืออาจเกิดการติดเชื้อในบางกรณี แต่ส่วนใหญ่ผลข้างเคียงเหล่านี้จะหายไปเองในอีกไม่กี่วัน
 3. การปลูกผมผู้หญิงมีผลที่ถาวรหรือไม่?
  คำตอบ: การปลูกผมผู้หญิงมีผลที่ถาวร แต่อาจต้องใช้เวลาสักระยะเวลา เพราะเส้นผมที่ปลูกใหม่จะใช้เวลาในการเจริญเติบโต โดยปกติผลที่ถาวรจะเริ่มแสดงผลภายใน 6-12 เดือนหลังจากการปลูก

สรุปบทความ

การสักไรผมและการปลูกผมผู้หญิงเป็นกระบวนการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การสักไรผมเป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือพิเศษตัดเส้นผมออกจากโคน และไม่สามารถขึ้นใหม่ได้ ในขณะที่การปลูกผมผู้หญิงเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคแพทย์ย้ายเส้นผมจากบริเวณอื่นของหน้าผากหรือบริเวณที่ยังมีเส้นผมอยู่ และย้ายมาปลูกในบริเวณที่ขาดเส้นผม การปลูกผมผู้หญิงสามารถทำให้เส้นผมขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *