โรคดึงผม คืออะไร?

โรคดึงผม

โรคดึงผม คืออะไร?

โรคดึงผม เป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียผมอย่างรวดเร็วและไม่ปกติ โดยผู้ป่วยจะมีการดึงผมออกจากหนังศีรษะ คิ้ว หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง และสามารถเกิดขึ้นในทุกช่วงวัย

สาเหตุของ โรคดึงผม

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดึงผมไม่ได้มีแค่สาเหตุเดียว แต่อาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อระบบเส้นผม สาเหตุที่พบบ่อยของโรคดึงผมได้แก่
 1. การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับผมที่ไม่เหมาะสม: การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับผมที่มีส่วนประกอบที่เป็นพิษหรือไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการดึงผมได้
 2. การใช้ยาหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้อง: การใช้ยาหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคดึงผม
 3. โรคอื่นๆ: โรคบางประเภท เช่น โรคไทรอยด์ โรคลูปัส เป็นต้น อาจมีผลกระทบต่อระบบเส้นผมและทำให้เกิดการดึงผม
 4. ความเครียดและภาวะทางจิตใจ: ความเครียดและภาวะทางจิตใจสามารถทำให้เกิดการดึงผมได้

อาการของ โรคดึงผม

โรคดึงผมมักจะแสดงอาการผมร่วงอย่างรวดเร็วและไม่ปกติ อาการที่พบบ่อยของโรคนี้ได้แก่
 • ผมร่วงเป็นกระจุกและเป็นก้อน
 • ผมบางลงในบริเวณที่ถูกดึง
 • ผมที่เหลือยืดและไม่แข็งแรง

การรักษา

การรักษาโรคดึงผมจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและระดับความรุนแรงของโรค การรักษาที่พบบ่อยประกอบไปด้วย
 • หยุดใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับผมที่ไม่เหมาะสม
 • ปรับเปลี่ยนการใช้ยาหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 • รักษาโรคอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของโรคดึงผม
 • ลดความเครียดและภาวะทางจิตใจ
หากคุณพบว่าผมของคุณร่วงอย่างรวดเร็วและไม่ปกติ คุณควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย

1. โรคดึงผมสามารถรักษาหายได้หรือไม่?การรักษาโรคดึงผมขึ้นอยู่กับสาเหตุและระดับความรุนแรงของโรค หากสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดึงผมถูกปรับปรุงและรักษาอย่างถูกต้อง โอกาสในการหายของโรคดึงผมจะสูงขึ้น2. การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับผมที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดโรคดึงผมได้จริงหรือไม่?หากใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับผมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการดึงผมได้ เพราะส่วนประกอบบางชนิดในผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีส่วนกระทบต่อระบบเส้นผม3. การเครียดและภาวะทางจิตใจสามารถทำให้เกิดโรคดึงผมได้หรือไม่?การเครียดและภาวะทางจิตใจสามารถทำให้เกิดการดึงผมได้ เพราะความเครียดและภาวะทางจิตใจสามารถกระทบต่อระบบเส้นผมและทำให้เกิดการร่วงผมอย่างรวดเร็ว

สรุป

โรคดึงผมเป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียผมอย่างรวดเร็วและไม่ปกติ สาเหตุของโรคนี้สามารถมีได้หลายอย่าง เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับผมที่ไม่เหมาะสม การใช้ยาหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้อง โรคอื่นๆ และความเครียดและภาวะทางจิตใจ อาการของโรคดึงผมประกอบไปด้วยผมร่วงเป็นกระจุกและเป็นก้อน ผมบางลงในบริเวณที่ถูกดึง ผมที่เหลือยืดและอ่อนแรง การรักษาโรคดึงผมจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและระดับความรุนแรงของโรค โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับผมที่ไม่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนการใช้ยาหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้อง รักษาโรคอื่นๆ และลดความเครียดและภาวะทางจิตใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *