ยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการแพทย์พัฒนามากขึ้น หลายคนที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม เริ่มมองหาวิธีการศัลยกรรม ปลูกผม ถาวรเพื่อแก้ปัญหาภาวะศีรษะล้าน หรือในบางคนที่ไม่ได้มีปัญหาผมบางแต่อยากเข้ารับการปลูกผมถาวรเพื่อปรับกรอบหน้าให้ดูสมมาตรมากขึ้นก็ต่างสนใจเข้ารับการปลูกผมถาวรเช่นกัน โดยวิธีปลูกผม FUE นั้นกำลังเป็นที่นิยมและถูกพูดถึงกันมากขึ้น บทความนี้หมอจะพามาทำความรู้จักกับวิธีการปลูกผมถาวรวิธีต่างๆพร้อมทั้งข้อดีข้อเสียในแต่ละวิธี

ปัจจุบันการศัลยกรรมปลูกผมถาวรตามคำนิยามของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) มีอยู่ 2 วิธีการสากล คือ FUT และ FUE ซึ่งทั้ง 2 วิธีจะแตกต่างกันที่กระบวนการได้มาของกราฟจากบริเวณด้านหลัง (Donor site)

ปลูกผม fue

 • การปลูกผมวิธี FUT ย่อมาจาก Follicular unit transplantation เป็นวิธีการปลูกผมโดยการผ่าตัดนำหนังศีรษะด้านหลังออกมาเป็นชิ้นยาวๆ หรือที่เรียกว่า Strip แล้วนำมาหั่นแยกกราฟออกมาเป็นกอเล็กๆ ที่เรียกว่า “กราฟ” แล้วจึงนำกราฟมาปลูกยังบริเวณที่ต้องการ ซึ่งกราฟที่นำมาปลูกจะเป็นได้ทั้งแบบผมสั้น (short hair) หรือเป็นแบบผมยาว (long hair) ก็ได้

ข้อดีของการปลูกผมถาวรแบบ FUT

 • ได้กราฟปริมาณมาก โดยจำนวนมากที่สุดประมาณ 5000-8000 กราฟ
 • เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการตัดผมสั้น เช่น ผู้หญิง
 • เหมาะกับคนที่เป็นผมบางศีรษะล้านระยะสุดท้ายที่เหลือผมด้านหลังไม่มาก(Advance hair loss)

ข้อเสียของการปลูกผมถาวรแบบ FUT

 • แผลเป็นจะเป็นลักษณะเส้นยาวตลอดแนวผมด้านหลัง ทำให้ไม่สามารถตัดผมสั้นได้
 • ไม่เหมาะกับอาชีพที่จำเป็นต้องตัดผมสั้นตลอด เช่น ทหาร ตำรวจ หรือคนในเครื่องแบบ
 • มีโอกาสเกิดแผลเป็นลักษณะนูนยืด(Hypertrophic scar/Stretched scar) ได้ในบางคน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความมั่นใจได้
 • เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้เช่น การบาดเจ็บต่อเส้นประสารทระดับลึก การติดเชื้อรุนแรงบริเวณหนังศีรษะ

 

 • การปลูกผมวิธี FUE ย่อมาจาก Follicular unit extraction เป็นวิธีการปลูกผมโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยจะมีการย้ายรากผมจากด้านหลังโดยใช้หัวเจาะขนาดเล็ก เจาะรากผมบริเวณท้ายทอยและดึงออกมาทีละกอ แล้วนำกราฟที่ได้มาปลูกยังบริเวณที่ต้องการ

ลักษณะกราฟและการเตรียมพื้นที่ด้านหลังจากวิธี FUE สามารถแบ่งเป็นกระบวนการย่อยๆได้ดังนี้

 1. Shave FUE คือการย้ายรากผมทีละกอ โดยตัดผมสั้นด้านหลังเป็นแถบใหญ่แล้วเจาะรากผมออกมาเป็นตอสั้นๆ(short hair)

ข้อดีของการปลูกผมถาวรแบบ Shave FUE

 • แพทย์สามารถมองเห็นพื้นที่ด้านหลังแบบมุมกว้างได้ ทำให้การเจาะรากผมได้กระจายเท่ากันทุกบริเวณ มีความสม่ำเสมอ ทำให้แผลจะสวยกว่าในระยะยาว เหมาะกับคนที่ต้องการตัดผมสั้น เช่น อาชีพทหารตำรวจ และทรงผมสั้นรองทรง
 • ใช้ระยะเวลาในการเจาะรากผมสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับการปลูกผม FUE แบบอื่น
 • ได้จำนวนกราฟปริมาณมาก เหมาะกับคนที่ต้องใช้กราฟเกิน 2000 กราฟขึ้นไป จึงเหมาะกับผู้ชายที่มีการร่นของผมที่มากและผู้หญิงเข้ารับการปลูกผมเพื่อวัตถุประสงค์ปรับกรอบหน้าซึ่งมักจะใช้กราฟปริมาณมากเกิน 2000 กราฟ
 • ปลูกได้ความหนาแน่นสูงสุด เนื่องจากกราฟที่ได้จะเป็นตอสั้นๆทำให้ปลูกได้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดทิศทางได้ง่ายกว่าส่งผลให้ผลลัพธ์แน่นใกล้เคียงผมธรรมชาติ
 • ดูแลทำความสะอาดหลังปลูกผมได้ง่ายกว่า ลดอัตราการติดเชื้อหลังปลูกผมได้

 

ข้อเสียของการปลูกผมถาวรแบบ Shave FUE

 • ต้องตัดผมสั้น ในกรณีผู้ชายแผลด้านหลังจะแห้งสนิทและรากผมเริ่มยาวมาปิดแผลด้านหลังภายใน 2 สัปดาห์, กรณีผู้หญิงทางเกศาคลินิกมีเทคนิคการตัดผมซ่อนแผลทำให้มองไม่เห็นแผลด้านหลัง สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

 

Microstrip shaving  คือการตัดผมสั้นเป็นแถวเล็กๆ หลายๆแถว เป็นวิธีการที่ไม่แนะนำ เพราะระยะยาวจะเกิดรอยแผลเป็นจุดสีขาวเป็นขั้นหลายๆขั้น เมื่อตัดผมสั้นจะมองเห็นว่าผมมีการแหว่งหายไปเป็นขั้นบันไดหลายๆขั้น ทำให้มีข้อจำกัดในการตัดผมสั้นไปตลอด นอกจากนั้นยังทำให้งมีข้อจำกัดในการปลูกผมรอบที่2-3ในอนาคตอีกด้วยเพราะบริเวณผมด้านหลัง(Donor site) มีการย้ายรากผมไปปริมาณมากในแต่ละขั้นทำให้กราฟที่เหลือในการใช้ครั้งต่อไปจะบริหารได้ยากมากขึ้น แต่สามารถเลือกใช้วิธีการตัดผมแบบ Microstrip shaving ได้กรณีที่ใช้กราฟผมไม่เกิน 600-800 กราฟ”  (Reference : Jae Hyun Park, Practical guide to hair transplantation)

Microstrip shaving

fueMicrostrip shaving

 

  1. Non-shave FUE คือการย้ายรากผมทีละกอโดยไม่ต้องตัดผมสั้น รากผมที่ได้จะเป็นตอสั้นๆ(short hair)

  ข้อดีของการปลูกผมถาวรแบบ Non-shave FUE

  • เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการตัดผมสั้น
  • เหมาะกับคนที่ใช้กราฟปริมาณไม่มากไม่เกิน 2000 กราฟ
  • ปลูกได้ความหนาแน่นสูงเหมือนการปลูกแบบ Shave FUE เนื่องจากกราฟที่ได้จะเป็นตอสั้นๆทำให้ปลูกได้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดทิศทางได้ง่ายกว่าส่งผลให้ผลลัพธ์แน่นใกล้เคียงผมธรรมชาติ

   

  ข้อเสียของการปลูกผมถาวรแบบ Non-shave FUE

  • เป็นวิธีการปลูกผมที่ราคาแพงกว่า Shave FUE
  • ใช้ระยะเวลาในการทำนานกว่า Shave FUE
  • ไม่เหมาะกับคนที่ต้องใช้รากผมปริมาณมาก
  • เนื่องจากไม่ได้ตัดผมด้านหลัง ขั้นตอนการเจาะรากผมจึงทำได้ยากกว่าส่งผลให้กระจายตัวของแผลเป็นไม่ค่อยสม่ำเสมอ ต่างจากวิธีปลูกผม Shave FUE ที่แพทย์จะสามารถมองเห็นรากผมได้ทั้งหมดในมุมกว้างทำให้วางแผนการเจาะรากผมได้ดีกว่า

   

  1. Long hair FUE คือการย้ายรากผมทีละกอโดยไม่ต้องตัดผมสั้น รากผมที่ได้จะเป็นผมเส้นยาว(Long hair)

  ข้อดีของการปลูกผมถาวรแบบ Long hair FUE

  • ไม่ต้องตัดผม เหมาะกับคนที่ไม่สามารถตัดผมสั้นได้
  • ผู้รับบริการสามารถมองเห็นผลลัพธ์สุดท้ายได้ทันที (Finished look) ทำให้สร้างความพึงพอใจและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการได้ค่อนข้างมาก
  • เหมาะกับคนที่ใช้กราฟปริมาณไม่มาก โดยทั่วไปแนะนำที่ไม่เกิน 1500 กราฟ เช่น กรณีปลูกผมปรับกรอบหน้าเล็กน้อย, กรณีปลูกผมทับรอยแผลเป็นพื้นที่ไม่มาก
  • แนะนำให้ใช้การปลูกผมแบบ Long hair FUE ในการปลูกคิ้วเพราะทำให้เห็นแนวโค้งของรากผมที่ถูกต้อง ผลลัพธ์จะดูธรรมชาติกว่าการปลูกคิ้วแบบ Shave FUE

  ข้อเสียของการปลูกผมถาวรแบบ Long hair FUE

  • เป็นวิธีการปลูกผมที่ราคาแพงที่สุด เนื่องจากต้องใช้เวลานานและมีความยากในทุกกระบวนการ
  • ไม่เหมาะกับคนที่ใช้กราฟปริมาณมาก
  • ใช้ระยะเวลาในการทำนานที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 3 เท่าของการเจาะรากผมแบบ Shave FUE
  • ความหนาแน่นที่ได้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการปลูกผม FUE แบบอื่น ดังนั้นหากอัตราการรอดของกราฟน้อยลงอีกจะยิ่งทำให้ผลลัพธ์ตอนผมยาวแล้วที่ 1ปีดูบางไม่แน่นเท่าผมธรรมชาติ
  • การดูแลทำความสะอาดหลังปลูกผมต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะกราฟผมที่ยาวอาจพันกันทำให้กราฟหลุดได้ในช่วง 3 วันแรก
  • หลังปลูกผม 2 สัปดาห์ กราฟผมที่ปลูกก็เกิดการผลัดผมหรือที่เรียกว่า ภาวะ shock loss ได้เช่นเดียวกับวิธีการปลูกผมแบบอื่นๆ

แผล เป็น

 

 

การปลูกผมไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด แต่ละวิธีมีข้อดีในตัวและมีข้อจำกัดเช่นกัน ดังนั้นจะปลูกผมวิธีไหนดี ขึ้นกับความต้องการและต้องดูข้อจำกัดและความเหมาะสมของคนไข้แต่ละราย(Individual)  และไม่ใช่การปลูกวิธีการเดียวกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันทุกที่ เพราะผลลัพธ์ขึ้นกับความชำนาญของแต่ละคลินิก, การออกแบบแนวผม, เทคนิคการเจาะรากผม, การเลือกใช้เครื่องเจาะรากผม, การเก็บรักษากราฟที่อยู่นอกร่างกาย, การตกแต่งรากผมรวมไปถึงรายละเอียดของการวางทิศทางรากผมโดยแพทย์ ทุกรายละเอียดล้วนมีผลกับอัตราการรอดและความสวยงามของกราฟทั้งสิ้น

“ สิ่งที่ต้องรู้ก่อนปลูกผมคือ รากผมเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด การปลูกผมคือกระบวนการปลูกถ่ายรากผมซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ ไม่เช่นนั้นรากผมที่ย้ายออกมาจะไม่รอด ทำให้สูญเสียรากผมไปถาวร ดังนั้นการปลูกผมไม่ควรเปรียบเทียบแค่ ปลูกผมราคาถูก เท่านั้น ควรพิจารณาหลายๆด้านก่อนตัดสินใจปลูกผม เน้นดูผลลัพธ์ตอนยาวแล้วมากกว่าการดูผลลัพธ์หลังปลูกทันที “

เกศาคลินิก เป็นคลินิกที่ให้บริการเรื่องผมครบวงจร โดยบริการปลูกผมด้วยวิธีการ FUE แต่มีเทคนิคเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง เน้นผลงานธรรมชาติ ปลูกแน่น แผลเล็ก ฟื้นตัวไว

https://www.kesahair.com/

https://www.facebook.com/kesahair

https://www.facebook.com/kesahair/photos/a.102088388785018/447929534200900

https://pantip.com/topic/39459208

https://www.instagram.com/kesahairofficial/

https://hdmall.co.th/c/review-hair-transplant-with-nnn-technique-at-kesa-hair-clinic-by-kannikar-namvicha