การฝังสีทางการแพทย์

KIT (KESA INK Transplantation)

การฝังสีทางการแพทย์ลงไปยังหนังศีรษะ เพื่อแก้ปัญหารอยแผลเป็น ผมบาง ศีรษะล้าน ในเคสที่ไม่สามารถปลูกผมได้ โดยการฝังสีเลียนแบบตอผมเป็นลักษณะจุดๆ

โปรแกรมการฝังสีทางการแพทย์ KIT (KESA INK Transplantation) เฉพาะที่เกศา

– ใช้สี medical grade

– สีปราศจาก Iron oxide ทำให้รอยสักไม่เกิดการเปลี่ยนเป็นสีแดงในระยะยาว

– สีที่ใช้ไม่มีส่วนผสม Titanium สามารถใช้เลเซอร์ลบออกได้ในอนาคต

– สะอาดปลอดภัยด้วยมาตรฐานคลินิก

– ได้ผลลัพธ์เร็ว ผลข้างเคียงน้อย

– เม็ดสีอยู่ได้นาน จะค่อยๆจางลงหลัง 5 ปี

– เข็มที่ใช้มีความเฉพาะกับหนังศีรษะ

– อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผ่านการ Sterile

เคสที่สามารถเข้ารับบริการ KIT

– เคสแผลเป็นจากการปลูกผม FUT

– เคสแผลเป็นจากการปลูกผม FUE

– เคสผมบางผู้หญิง

– เคสผมบางผู้ชาย

– สักสกินเฮดในคนไข้ที่ไม่สามารถปลูกผมได้

หมายเหตุ : ผมจะดูหนามากขึ้นหลังฝังสีครบ 3 ครั้ง

 

คำแนะนำสำหรับการทำ  Kesa Ink transplantation (KIT)

การปฏิบัติตัวหลังจากฝังสี KIT

บทความลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เกศา กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด