เตรียมผม โดยเกศา เป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมให้รากผมก่อนเข้ารับการปลูกผม เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมที่มีความรุนแรงของภาวะผมบางที่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้พื้นที่ที่ต้องทำการปลูกผมมีพื้นที่เยอะ แต่ผมด้านหลังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการปลูกผม อีกทั้งรากผมด้านหลังมีความอ่อนแอ จากการที่รากผมบางส่วนกลายเป็นผมขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า Vellus hair จากการโดนทำลายด้วยฮอร์โมนเพศชาย DHT ทำให้ส่งผลให้อัตราการรอดของกราฟที่ย้ายมาปลูกลดลงได้

“รากผมเปรียบเสมือนต้นไม้ หากเรารีบย้ายต้นไม้ที่อ่อนแอ ไปปลูกในที่ใหม่ ต้อนไม้ที่ยังไม่พร้อมก็อาจมีโอกาสไม่รอด เพราะการย้ายรากผมมาปลูกที่ใหม่จำเป็นต้องใช้น้ำและแร่ธาตุ ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นที่ย้ายมา ก็ต่างแย่งน้ำและแร่ธาตุเพื่อมาเลี้ยงตัวเอง ดังนั้นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงเท่าต้นอื่นๆ อาจมีโอกาสไม่รอดนั่นเอง”

ทีมแพทย์เกศา ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการปลูกผมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของคนไข้เป็นหลัก ดังนั้นในกรณีที่แพทย์ประเมินแล้วว่ารากผมยังไม่พร้อมปลูก แพทย์จะแนะนำให้คนไข้เข้าโปรแกรมเตรียมผมก่อนประมาณ 3-6 เดือนแล้วค่อยปลูกผม หรือในบางรายที่มีภาวะผมบางรุนแรง เช่น ผมบางพันธุกรรมระยะ 4 เป็นต้นไป อาจแนะนำให้เตรียมผม 1 ปีก่อนปลูก แต่ในกรณีที่แพทย์ประเมินแล้วว่ารากผมแข็งแรงพร้อมปลูกผม ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าโปรแกรมเตรียมผม ก็ได้ สามารถเข้ารับการปลูกผมได้เลย

ขั้นตอนการเตรียมผม เพื่อเตรียมพร้อมก่อนปลูกผม

  1. ตรวจสภาพหนังศีรษะ ตรวจประเมินความแข็งแรงของรากผมโดยแพทย์
  2. วินิจฉัยโรคพร้อมวางแผนการรักษารายบุคคล
  3. เตรียมผม มีหลากหลายวิธี ยกตัวอย่าง เช่น ยารับประทาน ยาทา ฉายแสง รวมไปถึงการฉีดบำรุงรากผมเพื่อรักษาผมบางพันธุกรรมตามดุลพินิจของแพทย์
  4. นัดพบแพทย์เพื่อประเมินรากผมอย่างสม่ำเสมอก่อนทำนัดปลูกผม ใช้เวลาเฉลี่ย 3-12 เดือน

โปรแกรม เตรียมผม โดยเกศา มีข้อดีอย่างไร?

  1. ลดจำนวนกราฟที่ใช้ปลูก

เคสผมบางพันธุกรรมที่มีปัญหาผมบางบริเวณกว้าง ปริมาณผมด้านหลังไม่เพียงพอในการปลูกผมทันที แพทย์จะแนะนำเตรียมผมเพื่อช่วยบำรุงรากผมที่บางให้กลับมาแข็งแรง ทำให้ลดจำนวนกราฟที่ใช้ปลูกในอนาคตได้

  1. เพิ่มอัตราการรอดของกราฟ

เคสผมบางพันธุกรรมรุนแรง มักมีปัญหาผมด้านหลังบางร่วมด้วย การเตรียมความพร้อมรากผมด้านหลังให้แข็งแรงก่อนย้ายรากผม จะส่งผลให้อัตราการรอดของกราฟสูงขึ้น

  1. ชะลอภาวะผมบางให้คงที่ กรณียังไม่พร้อมปลูกทันที

ผู้ที่ยังไม่พร้อมปลูกผมในทันที เช่น มีปัญหาเรื่องงบประมาณ หรือยังไม่มีเวลา กรณีนี้แนะนำบำรุงรากผมอย่างต่อเนื่องเพื่อชะลอการดำเนินของโรคผมบาง เมื่อพร้อมเมื่อไรก็จะสามารถทำนัดปลูกผมได้ทันที